Liên hệ quảng cáo tại songbut.com

Quy tắc thêm đuôi ing sau động từ trong tiếng anh

Tri thức / Học tiếng anh      2134 - 0      1 năm trước
Quy tắc thêm đuôi ing sau động từ trong tiếng anh
5 0 Tải PDF
Quy tắc thêm đuôi ing sau động từ trong tiếng anh được áp dụng trong một số trường hợp như:
+ Thì hiện tại tiếp diễn ( S + am /  is /are + V_ing)
+ Chuyển động từ thành danh động từ
...

Dưới đây là các quy tắc để thêm đuôi ing sau động từ được sưu tầm và tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau.

Quy tắc thêm ing 1: động từ kết thúc là 'ie' thì đổi 'ie' thành 'y' rồi thêm ing
Ví dụ: die --> dying, lie --> lying


Quy tắc thêm ing 2: động từ kết thúc là 'ee' thì thêm ing bình thường
Ví dụ: see --> seeing, agree --> agreeing


Quy tắc thêm ing 3: động từ kết thúc là 'e' và không đúng hai quy tắc 1 và 2 thì ta bỏ 'e' rồi thêm ing
Ví dụ: drive --> driving, live --> living


Quy tắc thêm ing 4: động từ 1 âm tiết và tận cùng là "nguyên âm + phụ âm" thì ta nhân đôi phụ âm rồi thêm ing
Ví dụ: get --> getting, set --> setting, swim --> swimming


Quy tắc thêm ing 5: động từ 2 âm tiết và tận cùng là "nguyên âm + phụ âm"dấu trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai thì nhân đôi phụ âm rồi thêm ing
Ví dụ: be'gin --> beginning, pre'fer --> preferring
Songbut.com Songbut.com Theo dõi 2
Chia sẻ Quy tắc thêm đuôi ing sau động từ trong tiếng anh tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết Quy tắc thêm đuôi ing sau động từ trong tiếng anh
Gửi đi
Bạn đang đọc bài viết Quy tắc thêm đuôi ing sau động từ trong tiếng anh , hãy để nguồn songbut.com khi phát hành lại nội dung này !
12995
Để lại lời nhắn