Cộng đồng chia sẻ tri thức / Chính sách người dùng
Cộng đồng chia sẻ tri thức

Là một hệ thống hướng người dùng, chúng tôi tạo ra rất nhiều ưu tiên khi bạn đã đăng kí thành viên trên hệ thống, và sau đây là những gì mà một thành viên được hưởng từ chính sách người dùng của chúng tôi:

1. Tham gia bình luận, chia sẻ tất cả các nội dung đăng tải trên website.

2. Sử dụng hệ thống tích lũy điểm, đổi điểm và rút tiền trực tiếp từ hệ thống bất cứ khi nào bạn muốn.

3. Tham gia đóng góp nội dung, và tất cả đóng góp của bạn sẽ được ghi nhận.

4. Sử dụng hệ thống trang cá nhân của bạn để quản lý nội dung của mình gồm các nội dung đã đóng góp, thông tin cá nhân, thông tin điểm thưởng - tiền.

Để lại lời nhắn