Điều khoản sử dụng tại website songbut.com
Không đăng các tin tức, bài viết, hay bình luận liên quan tới các vấn đề chính trị, tôn giáo, phản động.

Sử dụng từ ngữ trong sáng, không vi phạm thuần phong mỹ tục văn hóa Việt. Ngôn từ không mang tính tranh chấp, cãi vã với người khác, chia rẽ nội bộ.

Bảm đảm rằng tài khoản do chính bạn sử dụng, không sử dụng chung một tài khoản, và mọi vi phạm về tài khoản thì chủ tài khoản sẽ chịu mọi trách nhiệm.

Chú ý: Mọi tài khoản vi phạm một trong các điều trên sẽ bị khóa mà không cần báo trước hay giải thích.

Để lại lời nhắn